STELLARIS


Spoločnosť STELLARIS, s.r.o. vznikla v roku 2005 so zameraním na poskytovanie služieb v oblasti elektrotechniky a účtovníctva.

Predmet podnikania sme plánovali rozšíriť o poskytovanie technických služieb (zabezpečovacie a kamerové systémy). Z dôvodu legislatívnych zmien bolo nutné zastrešiť tieto činnosti inou spoločnosťou, na základe čoho vznikla partnerská spoločnosť STELLARIS 24, s.r.o.

V súčasnosti je hlavnou činnosťou spoločnosti STELLARIS, s.r.o. montáž, oprava a údržba elektrických zariadení, bleskozvodov .

Spoločnosť STELLARIS 24, s.r.o. sa špecializuje na poskytovanie technických služieb.

 

Účtovníctvo a daňové poradenstvo firmám STELLARIS poskytuje TAGNIS, k. s. - Ing. Lenka Miklašová - daňový poradca, certifikovaný účtovník.